top of page

เลือกแพ็กเกจราคาของคุณ

 • เป็นที่ปรึกษากฎหมาย

  5,000฿
  ทุก 1 เดือน
  เหมาะสำหรับลูกค้าที่เป็นบริษัท ห้างร้าน หรือทำธุรกิจ
   ทดลองใช้งานฟรี 7 วัน
  • ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย 24 ชม ทางอีเมล โทรศัพท์ ที่สำนักงาน
  • ให้คำแนะนำทางด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฎิบัติ
  • ให้บริการขอใบอนุญาต ทำงาน วีซ่า
  • เป็นทนายความ คดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน มรดก ครอบครัว
  • เป็นตัวแทนขอรับการส่งเสริมการลงทุน ในเขต อีอีซี บีโอไอ
  • ขออนุญาตตั้งโรงงาน ประกอบกิจการโรงงาน จดทะเบียนบริษัท
  • จดทะเบียนการค้าลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ฟ้องร้องผู้ละเมิด
bottom of page