top of page
 เครื่องชั่งยุติธรรม

   WELCOME TO
 C.P. LAW BUSINESS           CONSULTANT

20210813_210728 โลโก้สำนักงาน กฏหมาย ใหม่.jpg

บริษัท ซี.พี. ลอว์ บิสซิเนส คอนซัลแตนท์ จำกัด 

        Registration No. 0145564003534

     สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย ซี.พี. ลอว์

       ใบอนุญาตว่าความเลขที่ 1632/2541

    C.P.LAW BUSINESS CONSULTANT        

     Attorney License No. 1632/2541

รูปทนาย.jpg

CONTACT US

ขอบคุณสำหรับข้อมูล!

SERVICES

Attroney at law firm business and lawyers consultant Immigration law Visa & workpermit Civil & Criminal laws Family and Land property law labor law factory license and agreements contract

服務法律 工作申請中國工作許可證中國工作簽證,成立公司,建立工廠 成為一名律師,打官司。在法庭上起訴刑事案件,民事案件逃往泰國的案子 土地案件,欺詐案件離婚訴訟,要求退還離婚,遺產

Provide litigation Attorney at law services

Civil and Commercial Law criminal law Immigration Law ,Laws, Partnerships, Companies

labour legislation Laws, Leasing, Buying Houses and Land Family law, divorce, property management before marriage. Citizenship Law Applying for Thai citizenship Trademark Copyright Law

Investment laws in EEC Special Industries Stay on a visa to work, invest, invest in business

Get a building permit Factory Set up

ผู้บริหารบริษัท
Company Executive
กรรมการผู้จัดการ

Managing Director
Mr.Rapheephong Hadsom
0641431818

Bangkok Branch, Bangkok Office 29th Floor, The Offices at Central World Building,
999/9 Rama 1 Road, Pathumwan Subdistrict Pathumwan District, Bangkok
Call (66) 0641431818

รูปทนายแดง.jpg
โลโก้สำนักงาน.png
20210813_210728.jpg

C.P. LAW BUSINESS CONSULTANT CO.,LTD.

 The team of C.P. LAW BUSINESS CONSULTANT has more than 30 years of   experience in consulting. Laws and business operations under the   regulations of the laws of Thailand. to help solve problems that are   obstacles in running your business.

IMG_20230213_075246405.jpg

 Mr. Rapheephong Hadsom
Attroney lawyer Notarial certificate

 

Provide litigation Attorney at law services

Civil and Commercial Law

criminal law

Immigration Law

Laws, Partnerships, Companies

labour legislation

Laws, Leasing, Buying Houses and Land

Family law, divorce, property management before marriage.

Citizenship Law Applying for Thai citizenship

Trademark Copyright Law

Investment laws in EEC Special Industries

Stay on a visa to work, invest, invest in business

Get a building permit Factory Set up

1711589415720.jpg
ดาวน์โหลดศาลแพ่ง.jfif

Provide litigation Attorney at law services

Civil and Commercial Law

criminal law

Immigration Law

Laws, Partnerships, Companies

labour legislation

Laws, Leasing, Buying Houses and Land

Family law, divorce, property management before marriage.

Citizenship Law Applying for Thai citizenship

Trademark Copyright Law

Investment laws in EEC Special Industries

Stay on a visa to work, invest, invest in business

Get a building permit Factory Set up

1. บริการด้านกฎหมาย ดำเนินอรรถคดี ด้วยการให้คำปรึกษา แนะนำ รวมถึงต่างแก้ต่างในอรรถคดีทุกประเภทได้แก่ 

     1.1 คดีเพ่ง เช่น เช่าทรัพย์, เช่าซื้อ, ขับไล่, ประกันภัย, ซื้อขาย, ละเมิด, จำนอง, กู้ยืม และฝากทรัพย์
     1.2 คดีอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายที่มีโทษทางอาญาทุกลักษณะ
     1.3 คดีแรงงานประกันสังคมเช่น ฟ้องเพิกถอน หรือ อุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงาน, เรียกให้นายจ้างรับผิดจ่าย
ค่าจ้าง สินค้าจ้างแทนบอกกล่าวล่วงหน้า และเงินชดเชย, ดำเนินคดีกับลูกจ้างพนักงานที่ทุจริตต่อหน้าที่
     1.4 คดีทรัพย์สินทางปัญญา เช่น คดีละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในลักษณะต่าง ๆ
     1.5 คดีภาษีอากร เช่น อุทธรณ์และฟ้องเพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงาน หรือ คณะกรรมการอุทธรณ์
     1.6 คดีปกครอง เช่น กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการออกคำสั่งของเจ้าหน้าที่ หรือ หน่วยงานของรัฐ
     1.7 คดีผู้บริโภค เช่น กรณีถูกเอาเปรียบ หรือ ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการบริโภคสินค้า และบริการจากผู้ประกอบการต่าง ๆ
     1.8 คดีจราจร เช่น ขับรถประมาทเฉี่ยวชน, เรียกให้บริษัทประกันภัยและคู่กรณีรับผิด
     1.9 คดีแรงงานต่างด้าว คดีคนเข้าเมือง และคดีสัญชาติ
     1.10 คดีความผิดว่าด้วยการกระทำเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และ โซเซียลเน็ตเวิร์คออนไลน์

              เช่น กรณีโพสต์ภาพ หรือ ลงข้อความหมิ่นประมาท ประจาน ทำให้เสียชื่อเสียง ซึ่งกระทำลงในเฟซบุ๊ก, กระดาฯโพสต์,

               โปรแกรมสนทนา และหน้าเว็บเพจต่าง ๆ
      1.11 คดีครอบครัว เช่น การสมรส, แบ่งสินสมรส, ฟ้องหย่า, ฟ้องหญิงชู้, ฟ้องชายชู้,

               ฟ้องเรียกค่าทดแทนกรณีผิดสัญญาหมั้น, บุตรบุญธรรม, รับรอง

              บุตร, อำนาจปกครองบุตร, ขอให้ตั้งผู้ปกครองผู้เยาว์, ขออนุญาตจำหน่ายทรัพย์สินของผู้เยาว์
      1.12 คดีมรดก เช่น พินัยกรรม, ร้องขอตั้ง คัดค้าน และถอดถอนผู้จัดการมรดก, ขอแบ่งมรดก
      1.13 คดีอสังหาริมทรัพย์ และที่ดิน เช่น ครอบครองปรปักษ์, กรรมสิทธิ์รวม, สิทธิครอบครอง, ภาระจำยอม,

               ทางจำเป็น, สิทธิอาศัย, และสิทธิเก็บกิน
      1.14 คดีละเมิดอำนาจศาล
      1.15 คดีขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวกล่าวคือ ประกันตัวตลอดถึงอุทธรณ์ฎีกา คำสั่งเรื่องประกันตัวในชั้นศาลต่าง ๆ
      1.16 คดีหุ้นส่วนบริษัท เช่น ฟ้องเพิกถอนการจดทะเบียน และมติที่่ประชุมในลักษณะต่าง ๆ
      1.17 คดีเกี่ยวกับความสามารถของบุคคล เช่น ร้องขอจัดการทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่,

              ร้องขอให้เป็นคนสาบสูญ, ร้องขอให้เป็นผู้ไร้ความสามารถ, ร้องขอตั้งผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์
      1.18 คดีเกี่ยวกับความรับผิดทางตั๋วเงิน, เช็ค และตราสารในกรณีต่าง ๆ

   2. บริการด้านการระงับข้อพิพาท
       2.1 เป็นตัวแทนในการเจรจา, ไกล่เกลี่ย, ยื่นข้อเสนอ และดูแลสิทธิประโยชน์ในปัญหาข้อพิพาทกรณีต่าง ๆ
       2.2 เป็นตัวแทนในการเจรจา, ขอผ่อนผัน หรือ ขอประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ และสถาบันการเงิน
       2.3 ให้คำปรึกษา, วางแผน และแนวทางเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการประนีประนอม

   3. บริการด้านการบังคับคดี
       3.1 สืบสวน เสาะค้น แสวงหาทรัพย์สินของบุคคล
       3.2 ยึดและอายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามคำพิพากษา
       3.3 ติดตามสืบจับบุคคลตามหมายจับของศาล
       3.4 บังคับคดีขับไล่, ขอให้จับกุม และกักขังลูกหนี้ตามคำพิพากษา
       3.5 ร้องขัดทรัพย์, ขอกันส่วน, ขอรับชำระหนี้บุริมสิทธิ, ขอสงวนสิทธิ รวมถึงการวางทรัพย์
       3.6 ถอนหรือขอให้งดการบังคับคดีหรือการขายทอดตลาด
       3.7 ดูแลรักษาสิทธิประโยชน์จนเสร็จสิ้น ในทุกกระบวนการขายทอดตลาดทรัพย์สิน

   4. บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา
       4.1 ให้คำปรึกษาในเรื่องลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท
        4.2 ดำเนินการจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และทรัพย์สินทางปัญญาที่กฎหมายกำหนดทุกขั้นตอน
        4.3 ดูแลรักษา และป้องกันการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
        4.4 สืบสวน นำจับบุคคลผู้ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
        4.5 อุทธรณ์คำสั่ง หรือ คำวินิจฉัยของพนักงานเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการผู้พิจารณาอุทธรณ์

              กรณีต่าง ๆ

   5. บริการด้านการจดทะเบียนธุรกิจ และจัดตั้งองค์กร
        5.1 ให้คำปรึกษาในการจัดตั้งองค์กรทางธุรกิจทุกประเภท เช่น ห้างหุ้นส่วนสามัญ, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด
        5.2 ดำเนินการจัดตั้ง จดทะเบียนองค์กรทางธุรกิจ และนิติบุคคลต่าง ๆ เช่น ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล,

               ห้างหุ้นส่วนจำกัด, บริษัทจำกัด และบริษัท จำกัด(มหาชน)
        5.3 ให้คำปรึกษา และจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม และมูลนิธิ
        5.4 จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม, เปลี่ยนแปลง, ยกเลิก และชำระบัญชี ของนิติบุคคล และองค์กรต่าง ๆ

   6. บริการด้านการขออนุญาต
       6.1 ขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
       6.2 ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียน และสถานศึกษา
       6.3 ขออนุญาตจัดตั้งคลินิก และสถานพยาบาล
       6.4 ขออนุญาตนำเข้าวัตถุและสิ่งของเกี่ยวกับการขุดเจาะน้ำมัน และปิโตรเลียม
       6.5 ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง และต่อเติมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง
       6.6 ขออนุญาตในเรื่องทั้งปวงตามที่กฎหมายกำหนด

   7. บริการด้านนิติกรรม สัญญา และเอกสาร
        7.1 ออกแบบ ยกร่าง เรียงและจัดทำสัญญาเอกสารทางกฎหมาย และธุรกิจทุกประเภท
        7.2 เป็นตัวแทนในการยื่นเรื่องขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในเรื่องต่าง ๆ
        7.3 ให้คำปรึกษา ตรวจร่างสัญญาและเอกสารทางกฎหมาย และธุรกิจทุกประเภท
        7.4 ให้คำปรึกษา ตรวจ แปลและรับรองเอกสารภาษาต่างประเทศ
        7.5 รับรองลายมือชื่อ คำสาบาน และเอกสารต่าง ๆ โดยผู้มีอำนาจรับรองทางกฎหมาย

   8. บริการแรงงานต่างด้าว วีซ่า และเวิร์คเพอร์มิท
        8.1 ให้คำปรึกษา ในเรื่องการขอวีซ่า ต่ออายุ และเปลี่ยนแปลงประเภทการตรวจลงตรา(วีซ่า)ทุกประเภท
        8.2 ดำเนินการขอวีซ่า ต่ออายุ และเปลี่ยนแปลงประเภทการตรวจตรา (วีซ่า) ทุกประเภท
        8.3 ดำเนินเรื่องขอเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย
        8.4 ดำเนินเรื่องรายงานตัวหรือแจ้งอยู่ในราชาอาณาจักร 90 วัน
        8.5 ขอใบอนุญาตทำงาน, ต่ออายุ, เปลี่ยนแปลง, แก้ไขเพิ่มเติมรายการต่าง ๆ เกี่ยวกับใบอนุญาตทำงาน
        8.6 แก้ไขเปลี่ยนแปลงการทำงานตามลักษณะต่าง ๆ เช่น เปลี่ยนหรือเพิ่มนายจ้าง, เปลี่ยนลักษณะ

               และตำแหน่งงาน, เพิ่มสถานที่ทำงาน หรือ แจ้งออกจากการทำงาน
        8.7 ให้คำปรึกษา และดำเนินการเกี่ยวกับการนำเข้าแรงงานต่างด้าว(MOU) 3 สัญชาติ คือ พม่า ลาว

               และกัมพูชา และการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย

   9. บริการด้านอื่น ๆ 
        9.1 บริการด้านให้คำปรึกษา บริหาร และจัดการทรัพย์สินในเชิงกฎหมาย
        9.2 เป็นตัวแทนทางกฎหมายในด้านธุรกิจการค้า หรือดำเนินการต่าง ๆ
        9.3 เป็นตัวแทนทางกฎหมายในด้านธุรกิจการค้า หรือดำเนินการต่าง ๆ
        9.4 ฝึกอบรม, ให้ความรู้แนวทางปฏิบัติ และสัมมนาในปัญหาข้อกฎหมายเฉพาะเรื่องตามหัวข้อที่ประสงค์

              โดยเน้นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
        9.5 ให้คำปรึกษา และให้บริการด้านกฎหมายเกี่ยวกับการตลาดและการขาย ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ

THE TEAM

Attorney at law Office

1711589435889.jpg

 

 

 

 

 

นางสาวนันทิดา ยศสันเทียะ

    ตำแหน่งเสมียนทนาย

Miss. Nanthida Yotsanthia

สำนักงานติดต่อ เลขที่ 53 หมู่ที่ 16 บ้านโนนทองพัฒนา ตำบลบัลลังก์

อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220

ติดต่อ โทร 0968719950

yssanthieyananthida@gmail.com

Executive Consultant

and Management 

ฝ่ายติดต่อประสานงานคดีความ คดีแพ่ง คดีอาญา เช่าซื้อ มรดก ผิดสัญญา ฟ้องเรียกค่าเสียหาย ค่าเลี้ยงดู แบ่งทรัพย์สิน จดทะเบียนจำนอง ขายฝาก เช่าทรัพย์ สัญญาสิทธิเหนือพื้นดิน สิทธิเก็บกิน

**ติดต่อ ประสานงาน ลูกค้า ให้คำแนะนำทางคดี ไกล่เกลี่ย หนี้ ยึดทรัพย์ บังคับคดี

**ติดต่อกรมการจัดหางาน แรงงานจังหวัดให้บริการ ขอใบอนุญาตทำงาน ขึ้นบัญชีทะเบียนแรงงานต่างด้าว

**ติดต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ขอวีซ่าทำงาน ขออยู่ต่อในราชอาณาจักร ขอเปลี่ยนแปลงประเภทวีซ่า ขออุทธรณ์วีซ่า ต่อสู้คดีเนรเทศออกนอกประเทศหรือถูกเพิกถอนวีซ่าติด

**ต่องานราชการ ตำรวจ อัยการ ล่ามศาล ขอประกันตัวผู้ต้องหา ชั้นตำรวจ อัยการ ศาล ชั้นอุทธรณ์ ฎีกา

**ติดต่อสำนักงานที่ดิน ทำนิติกรรม สัญญา ซื้อขาย บ้านที่ดิน คอนโด

**ติดต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จดทะเบียนบริษัท แก้ไขเปลี่ยแปลงบริษัท

**ติดต่อกรมโรงงาน และหน่วยงานราชการอื่นๆ ใบอนุญาตก่อสร้างโรงาน โรงแรม หมู่บ้านจัดสรร คอนโด ใบอนุญาตธุรกิจท่องเที่ยว ใบอนุญาตแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ ใบอนุญาตค้าของเก่า โรงจำนำ

 

1711589435889.jpg
1711589415720.jpg
รูปทนายยุทธนา.jpg

Mr. Yutthana Panyadee. 

Attroney at law

Executive Consultant

Branch Office

กรุงเทพมหานคร

สมุทรปราการ

สมุทรสาคร

สมุทรสงคราม

ราชบุรี

เพชรบุรี

กาญจนบุรี

ประจวบคีรีขันธ์ 

ระนอง

ชุมพร

รูปทนายภูดก็ต.jpg

Miss.Nutchanart(Ning)

Lawyer Licence 780/64

Baranch Offices

Phuket

Krabi

Phang Nga

Chumporn

Surat Thani 

ให้บริการ ว่าความ ในคดี อาญา คดีแพ่ง ครอบครัว มรดก แรงงาน สัญญา นิติกรรม ซื้อขาย บ้านที่ดิน คอนโด จดทะเบียนบริษัท ขอวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน ใบอนุญาตโรงงาน ก่อสร้าง จัดสรรที่ดิน นิติกรรมจำนอง จำนำ ขายฝาก พินัยกรรม รับรองเอกสาร รับรองบุคคล ประกันตัวชั้นตำรวจ อัยการ ศาล 
Criminal Cases, Civil Cases, Family, Inheritance, Labour, Contracts, Juristic Proceedings, Purchase, House, Land, Condo, Company Registration, Visa, Work Permit, Factory Permit, Construction, Land Allocation, Legal Mortgage, Pledge, Consignment, Will, Notarized, Certified, Certified, Personalized, Bail, Police, Prosecutor, Court 

รูป ตัวแทน ออสเตเลีย.jpg

Miss.Tichanan Ananthanawan
นางสาวทิชานันต์ อนันต์ธนวันต์
Executive Law Consultant

International Customer Services
+66(0)811476561
Email:consultant.cplaw.th@gmail.com
+66 (0)81 147 6561
Email:admin@biccbookkeeping.com.au

ที่อยุ่  66/660 18th floor ,Aspire Prime Erawan Condo ,Sukhumvit Road, MuengSamutprakarn, Samutprakarn 10270
 

International Customer Services Australia USA EU England Canada & South East Asia & Foreigner in Thailand 

Offices in Australia

PO Box.164 Gosnells,Western Australia,Australia 6990

+61 (0)410-839 243

Email:admin@biccbookkeeping.com.au

Provide litigation Attorney at law services

Civil and Commercial Law

criminal law

Immigration Law

Laws, Partnerships, Companies

labor legislation

Laws, Leasing, Buying Houses and Land

Family law, divorce, property management before marriage.

Citizenship Law Applying for Thai citizenship

Trademark Copyright Law

Investment laws in EEC Special Industries

Stay on a visa to work, invest, invest in business

Get a building permit Factory Set up

B.O.I Investment

EEC Investment

 

 

bottom of page